EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

MeanderGroep Zuid-Limburg

MeanderGroep Zuid-Limburg

Waarde toevoegen aan de huidige energiecasus, los van de inkoop

Bedrijfsnaam: MeanderGroep Zuid-Limburg
Contactpersoon: Peter Eck, Financieel Directeur MeanderGroep Zuid-Limburg
Branche: Complete zorgaanbieder

Vraagstelling vanuit MeanderGroep Zuid-Limburg

Medio het 2e kwartaal van 2014 vonden de eerste gesprekken plaats met inkoop- en financieel management van de MeanderGroep Zuid-Limburg met betrekking tot de complete energiecasus.

MeanderGroep Zuid-Limburg is de meest complete zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Meer dan 5.000 werknemers verlenen dagelijks de zorg die nodig is en actief in de intramurale- (verpleeg- en verzorgingshuizen) en extramurale (bij de klant thuis) zorg, paramedische en preventieve dienstverlening, met een totaalpakket van maatschappelijke dienstverlening en services.

Doelstelling van de samenwerking

De primaire doelstelling voor een samenwerking met EKB Nederland was: Waarde toevoegen aan de huidige energiecasus, los van de inkoop. De financiële doelstelling van de MeanderGroep Zuid-Limburg: Het reduceren van kosten in de komende jaren zonder kwalitatieve concessies te doen.

 

Wat hebben we allemaal gedaan?

Met deze uitgangspunten zijn we na de eerste gesprekken begonnen om volledig inzicht te verkrijgen in de gehele energiecasus om vervolgens dit inzicht en constateringen te vertalen naar een optimalisatierapport. Deze opdracht omvatte het toetsen van de bestaande overeenkomsten versus facturatie, controle op energiebelastingen en het analyseren van de netwerkkosten en meetverantwoordelijkheid.

De uitkomst van deze eerste opdracht bracht aan het licht dat er -zowel financieel als organisatorisch- nog veel voordeel te behalen viel. Alle aanwezige knelpunten, risico’s en optimalisatieslagen waren duidelijk in kaart gebracht en afgezet tegen de mogelijke, oplossingen en risico beperkende maatregelen. Meander was positief verrast door onze werkwijze en aanpak en hierdoor overtuigd dat EKB Nederland de juiste partner was om de geconstateerde verbeterpunten om te zetten in concrete acties en de MeanderGroep hierbij geheel te ontzorgen. Daarnaast werd ons verzocht om de strategische uitgangspunten te vertalen naar de mogelijke inkoop strategieën, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kon worden. Het financiële voordeel wat er is behaald uit deze eerste opdracht bedraagt ca. €55.000,- in de contractperiode.

EKB Nederland verzorgt voor MeanderGroep de inkoop van energie, het beheren van de energieportefeuille en het effectueren van maatregelen met betrekking tot het efficiënter inregelen van alle energie gerelateerde aspecten voor alle objecten en accommodaties van de MeanderGroep. Hieronder van vielen onderstaande zaken.

  • Vertalen van strategische uitgangspunten naar PvE
  • Verzorgen inkooptraject
  • Realtime inzicht creëren in verbruiksgegevens
  • Volledige ontzorging aangaande het operationele beheer met borging op aansluitniveau in CRM
  • Controle op facturatie geïntegreerd in de systemen van MeanderGroep
  • Sturen op meer dan sec de levertarieven (TCE, Total Cost Energy,als uitgangspunt)

Het financiële resultaat wat in de vervolg opdracht geboekt is door de samenwerking met EKB Nederland bedraagt voor Meander een substantiële reductie in de contractperiode op het leveringsgedeelte met daarbij de best passende contractvoorwaarden.


Een duurzame relatie voor de lange termijn

EKB Nederland verzorgt tegenwoordig in samenwerking met Meander, het gehele operationele, administratieve en financiële beheer van alle energie en energie gerelateerde zaken voor Meander. Alle gegevens en mutaties worden hierbij geborgd in het CRM systeem van EKB Nederland.

De volledige communicatie richting leveranciers, netbeheerders en meetverantwoordelijken verloop via EKB Nederland, waardoor Meander hierin volledig ontzorgd wordt en zich volledig kan richten op de corebusiness.

De samenwerking is de afgelopen jaar dusdanig geïntensiveerd dat EKB Nederland volledig is geïntegreerd in het facturatiesysteem van MeanderGroep. Disputen worden door EKB Nederland proactief gemeld en afgehandeld met de betreffende leverancier. Hiermee hebben we geborgd dat fouten in de facturatie zijn geëlimineerd en de opdrachtgever niet ten onrechte teveel betaald.