EKB Nederland Meerheide 100R 5521 DX Eersel 0497 87 00 13 info@ekbnederland.nl
Maak een afspraak met EKB

Meeùs Facility B.V.

Meeùs Facility B.V.

Het beheren en beheersen van de energie-portefeuille van Meeùs Facility B.V.

Bedrijfsnaam: Meeùs Facility B.V.
Contactpersoon: Rene Zijlmans, Facility Professional Meeùs Facility B.V.
Branche: Tussenpersonen op het gebied van advies over en bemiddeling in verzekeringen, pensioenen en hypotheken

Vraagstelling vanuit Meeùs Facility B.V.

Sinds 2012 is er sprake van een constructieve samenwerking tussen Meeùs (Unirobe Meeùs Groep) en EKB Nederland met betrekking tot de energieportefeuille van Meeùs.

Meeùs is een landelijke, gespecialiseerde verzekeringsadviseur met een hoge klantwaardering. Meeùs is zowel in de zakelijke als in de particuliere markt actief en helpt haar opdrachtgevers om mogelijke risico’s te zien, te voorkomen en te verzekeren. Meeùs verzorgt een diversiteit van verzekeringen. Van de meest reguliere verzekeringen zoals aansprakelijkheid, gebouwen, rechtsbijstand als ook zorg & pensioenverzekeringen en hypotheken. Bezoek de website www.meeus.com voor meer informatie.

Doelstelling van de samenwerking

Het doel van de samenwerking was om het beheren en beheersen van de energieportefeuille van Meeùs zo optimaal mogelijk te organiseren en mutaties in de portefeuille soepel en zonder (financiële) consequenties met betrekking tot energiezaken te laten verlopen.
Daarnaast was het doel om een energie-inkoopstrategie te definiëren die past bij de Meeùs organisatie en –strategie en deze tot uitvoering te brengen. Binnen de gekozen strategie is er sprake van maximaal gerealiseerd inkoopvoordeel.
Meeùs hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, daarom is bij de inkoopstrategie expliciet het vergroenen van energie opgenomen en uitgevoerd.

Wat hebben we allemaal gedaan?

Na opdrachtgunning heeft EKB Nederland een uitgebreide inventarisatie gehouden waarbij alle energiegerelateerde zaken in kaart zijn gebracht, te weten:

 • Leveranciers
 • Netbeheerders
 • Aansluitwaarden
 • Producten en proposities
 • Einddata
 • Bijkomende (verborgen) kosten
 • Gecontracteerd vermogen en piekbelasting

Na afronding van de volledige inventarisatie is er fundament gebouwd om optimalisatie van energiezaken mogelijk te maken en de inkoopstrategie uit te voeren.

Om de energieportefeuille optimaal beheersbaar te houden is gekozen om met maximaal 2 energieleveranciers samen te werken (één voor gas en één voor elektra). Het tender proces heeft plaatsgevonden aan de hand van een maatwerk Programma van Eisen (PvE), uiteindelijk heeft gunning plaatsgevonden aan één energieleverancier. Bij die gunning zijn de einddata voor alle vestigingen en locaties van Meeùs gelijk getrokken. In het PvE is een mutatiebandbreedte opgenomen, zodat vestigingen binnen de bandbreedte kunnen worden op- en afgevoerd in de overkoepelende overeenkomst.

Welke resultaten zijn geboekt?

Het resultaat van de samenwerking tussen Meeùs en EKB Nederland is onder andere gelegen in het feit dat Meeùs volledig ontzorgd wordt met betrekking tot alle energie- en energiegerelateerde zaken met betrekking tot de locaties van Meeùs.
Daarnaast is er sprake van een financieel resultaat, dit is tot stand gekomen door het optimaliseren van:

 • Juiste inkooptiming
 • Elimineren van vastrechtkosten
 • Elimineren van bijkomende kosten
 • Gunstige contractvoorwaarden
 • Aanpassen van gecontracteerd vermogen
 • Monitoring piekbelasting
 • Collectief inkopen van meetdiensten

Verlenging samenwerking!

Dat de samenwerking tussen Meeùs en EKB Nederland de wederzijdse verwachtingen heeft ingevuld, blijkt wel uit het feit dat beide partijen hun samenwerking hebben verlengd.
Niet allen qua geboekte resultaten bevalt de samenwerking prima, maar vooral ook de korte communicatielijnen tussen Meeùs en EKB Nederland!